Polityka prywatności

Wersja 1.0, obowiązuje od 28 grudnia 2019 r.


Niniejsza Polityka została przyjęta przez BITNEX sp. z o.o.

Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe użytkowników tej witryny i przetwarzać je zgodnie z prawem zgodnie z odpowiednimi przepisami i dlatego przyjęliśmy niniejszą Politykę prywatności („Polityka”) w celu upamiętnienia warunków gromadzenia danych, które należy zastosować na tej stronie.

Korzystając z tej witryny, a w szczególności przekazując informacje za pośrednictwem różnych adresów kontaktowych, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

Uwaga: ta strona używa i zbiera pliki cookie, w tym pliki cookie stron trzecich. Możesz zablokować korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia prywatności przeglądarki, jednak niektóre funkcje tej witryny mogą nie działać poprawnie.

Uwaga: ta strona zawiera linki do innych stron. BITNEX nie ponosi odpowiedzialności za swoje zasady prywatności i zalecamy zapoznanie się z ich polityką.

Uwaga: nie wolno nam dyskrecjonować żadnych danych osobowych innej osoby, chyba że uzyskasz zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

BITNEX zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki.

BITNEX Prywatność i polityka plików cookie


 WPROWADZENIE

Niniejsza polityka podlega Polityce ochrony danych osobowych BITNEX.

Ta polityka zawiera informacje o tym, jak gromadzić i przetwarzać dane osobowe i inne informacje o odwiedzających bitnex.top.

 INFORMACJE OSOBISTE, KTÓRE ZBIERAMY I PRZETWARZAMY
Oto opis informacji, które mogą być gromadzone za pośrednictwem tej witryny:

- dane osobowe, które nam przesyłasz, w tym informacje, które nam przekazujesz poprzez „kontakt”, „kontakt” i inne funkcje, a także wysyłanie wiadomości na dowolny wyświetlany tam adres e-mail, informacje zawarte lub związane z komunikacją, która wysyłasz do nas (w tym treść komunikacji i metadane związane z komunikacją);
- informacje, które nam przekazujesz, przesyłając swoje CV w przypadku wolnych miejsc pracy wymienionych na tej stronie;
- informacje o twoim komputerze oraz o twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny (w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowań, długość odwiedzin, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji na stronie);
Nie zbieramy żadnych informacji w celu ich sprzedaży.

 WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe:
- do administrowania naszą stroną internetową i firmą;
- do odwrotnego połączenia w celach związanych z zatrudnieniem, zgodnie z początkowym wnioskiem. Ta komunikacja wymaga Twojej zgody;
- do odwrotnego połączenia w celach związanych z zatrudnieniem, zgodnie z początkowym wnioskiem. Ta komunikacja wymaga Twojej zgody;
- do odwrotnego połączenia w celach komunikacji biznesowej i marketingowej, zgodnie z twoją pierwszą prośbą. Ta komunikacja opiera się na subskrypcji i wymaga Twojej zgody;
- w celach marketingowych i statystycznych, w celu ulepszenia strony;
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobiegania oszustwom.

Zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony twoich informacji we wszystkich naszych lokalizacjach, w których są one przekazywane, przechowywane i przetwarzane.

Możemy wykorzystywać narzędzia innych firm do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Przed skorzystaniem z narzędzi stron trzecich podpisuje się odpowiednie dokumenty między zewnętrznym dostawcą narzędzi a BITNEX, aby zapewnić bezpieczeństwo i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem.

 PODSTAWA PRAWNA DO ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

Zbieranie danych osobowych na podstawie zgody. Gromadzenie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, odbywa się za pomocą „Formularzy zgody”, w których będą przechowywane dokumenty związane z zgodą wyrażoną przez osobę fizyczną. Indywidualne zgody będą zawsze przechowywane i dokumentowane w naszych systemach.

Zbieranie danych osobowych na podstawie umów. Używamy danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań związanych z umowami i umowami z klientami, partnerami i dostawcami.

Zbieranie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. Możemy wykorzystywać dane osobowe, jeśli zostanie to uznane za uzasadniony interes i jeśli interesy prywatności osób, których dane dotyczą, nie zastępują tego interesu. Zwykle w celu ustalenia podstawy prawnej dla gromadzenia danych należy dokonać oceny