Aplikacje biznesoweAplikacja biznesowa to kompleksowy zautomatyzowany system mający na celu rozwiązywanie pilnych problemów biznesowych. 

Firma BINTNEX oferuje usługi rozwoju i wdrażania aplikacji biznesowych o różnym stopniu złożoności.

Dziś aplikacje biznesowe mogą znacznie poprawić efektywność przedsiębiorstwa, szybkość i jakość obsługi klienta, uprościć system interakcji personelu.
Większość przedsiębiorstw ma już różne zautomatyzowane systemy, które implementują pewne funkcje aplikacji biznesowej, ale nie spełniają wszystkich potrzeb użytkownika. W takich przypadkach zalecamy stopniowe przejście na nowe rozwiązanie, które spełnia potrzeby przedsiębiorstwa i uzupełnione o niezbędną funkcjonalność, lub integrację nowego rozwiązania z istniejącymi zautomatyzowanymi systemami.

W trakcie opracowywania aplikacji specjaliści firmy organizują cały cykl tworzenia oprogramowania: ustalanie zadania, projektowanie, kodowanie, debugowanie, opracowywanie dokumentacji, szkolenie użytkowników, wdrażanie i utrzymanie oprogramowania.

Nasza firma specjalizuje się w technologiach Microsoft:
   ASP.NET, Microsoft Silverlight i .NET Framework

Do tworzenia aplikacji klienckich używamy produktów:
   Microsoft Visual Studio, Microsoft Visual C ++.

Jako serwery baz danych używamy DBMS:
   Oracle, Microsoft SQL Server, Interbase, Postgre SQL

Systemy raportowania:
   Raporty Crystal, Raporty Oracle

Staramy się stale być w czołówce innowacyjnego frontu i wykorzystywać najnowocześniejsze osiągnięcia technologiczne. Jednocześnie w naszych decyzjach kierujemy się zdrowym rozsądkiem i oceniamy efektywność ekonomiczną zastosowanych technologii, a także nie promujemy powszechnego stosowania w oparciu o nowość i popularność.

Głównym priorytetem w rozwoju aplikacji biznesowej jest wygoda i zrozumiałość jej użytkowania, powinna ona stać się naprawdę niezbędnym narzędziem dla personelu, dlatego użyteczność i optymalizacja prędkości stają się głównym problemem do rozwiązania podczas projektowania. Po zakończeniu fazy wdrożenia specjaliści BITNEX świadczą usługi wsparcia dla istniejącej aplikacji biznesowej, jej możliwego udoskonalenia i modernizacji.